Google

Translate blog

fredag 23 mars 2012

Fler illegala vapen i omlopp i Sverige, ett tecken på amerikanisering av brottslighet och samhälle

Likt allt övrigt i samhället, privatisering av vård, skolor och segregering av svenska folket i de som ska få skattelättnader: de med arbete och de som inget ska få: arbetslösa - som ska bestraffas med låg ersättning och årligt sjunkande levnadsstandard. Sjunkande med automatik då basbeloppshöjningar inte gäller dessa. Utförsäkring av sjuka till socialbidrag. Med mera, allt från idéer av de amerikanska ekonomipristagarna i ekonomi 2010.

Allt är en amerikanisering av välfärden där man då även per automatik får in en grövre brottslighet. Vapnen är här för att stanna. Det är inte omöjligt om vi - likt USA - en gång även får en lagstiftning där alla har rätt att bära vapen (i alla stater är det väl inte lagligt numera, men i vissa).

De illegala vapnen blir troligen legala inom en inte helt avlägsen framtid. Vi kan inte bara ta till oss USA:s kultur i synen på de utan arbete och sjuka utan att vi per automatik får ytterligare fler amerikaniseringar av samhället.

Allt hör samman i en viss kultur. Man kan inte ta bitar och tro att de räcker. Människor är inte marionetter som lyder makthavarna i allt hur länge som helst och accepterar vad som helst. Många makthavare har försökt styra med förtryck men ingen har lyckats i längden.

Förtrycket av sjuka och arbetslösa i Sverige är akilleshälen för moderaterna och detta kommer att fälla dem förr eller senare. I detta ingår även att våldet ökar då fattiga bildar gäng som försörjer sig på brott och därmed vill fler och fler skydda sin egendom med vapen. Här kommer kravet på skydd att realiseras i framtiden, med en laglig rätt att bära vapen som i USA.