Google

Translate blog

söndag 25 mars 2012

Hårdare krav på bemanning i äldrevården minskar personaltätheten.

Ett lägsta möjliga antal anställda i en viss situation. Detta ger säkert mandat för att man aldrig ska ha fler anställda än minimikravet.

Minimikravet blir ledstjärnan för antalet anställda. Sedan kan man säkert vid behov i framtiden ta in de som nu kallas SS-fasare, men tidigare fas 3are.

Vår tids slavar.

Men kravet på ett minimimått på bemanning riktas till kommunernas äldrevård. Inte till de privata aktörerna. Lägg märke till det.