Google

Translate blog

måndag 26 mars 2012

Lögnens politiker har talat om ”allas” lika värde - och segregerar på löpande band arbetslösa och sjuka i socialbidragsberoende.

Reinfeldt gick med sitt parti till val 2006 med påståendet att utanförskapet skulle minska med deras arbetslinje. Vad som hänt är att arbetslösheten ökat, fler blivit socialbidragstagare genom att färre får a-kassa och de som har detta fått minskad nivå på denna. Den har blivit statisk och ökar inte, oberoende av tak eller inflation.

Lögnens politikertalade då. Idag vet vi vad deras agenda egentligen betydde. Lägre skatt för de som hade anställning, utförsäkring av långtidssjuka och låg - om ens någon - ersättning för arbetslösa, plus en ökning av arbetslösheten.
Sedan kom ynkligheten fas3 - bestraffningsfasen av arbetslösa - ett dyrt samhällsekonomiskt fiasko. Kostnaden hade inte blivit mer än en spottstyver dyrare för ett samhälle med ekonomin i balans, om man istället gett de långtidsarbetslösa riktiga arbeten med lön.

Se uträkningen av kostnader här:


Nog är det en ynklig och falsk regim vi har, som hellre plågar arbetslösa och sjuka än hjälper dem till en levnadsnivå de - som alla människor - borde ha rätt till i ett civiliserat samhälle.

Inte ska sjuka ha problem med ekonomin på grund av sjukdom! Inte ska arbetslösa utnyttjas av fas3 anordnare, när pengar finns och kostnaden för samhället blir ungefär densamma för denna lilla grupp, om de fick riktiga arbetsuppgifter och en riktig lön!