Google

Translate blog

tisdag 27 mars 2012

Mycket oroväckande att hårdföre Kristersson och historieförfalskaren Arkelsten ska leda och ingå i gruppen som ska ta fram en ny barnpolitik.

Vi vet ju hans ointresse för ändringar i sjukförsäkringen, fast riksdagen två gånger hade majoritet för en förändring av den omänskliga försäkringens regler.

Vad det blir av en ny barnpolitik när han är med och kanske får sista ordet är mycket oroväckande för barn som har arbetslösa eller sjuka föräldrar.

Man ryser när man hör denne ministers namn och med fasa inväntar man vad det blir för mål med denna barnpolitik, som ska motverka barnfattigdom.

Med stor säkerhet riktas då resurser till de med arbete, troligen låginkomsttagare, för att de ska få det bättre med sina barn. Men sjukas och arbetslösas barn får med stor sannolikhet inga förbättringar. Här skyddas reformviljan med arbetslinjen och de utan arbete ska inte ha det bra enligt moderaterna och Kristersson har visat sin kapacitet att hårt hålla fast i detta mantra av falskhet och segregation.

I gruppen ska även historieförfalskaren Arkelsten ingå, och hennes kapacitet av okunskap har vi upplevt.