Google

Translate blog

onsdag 28 mars 2012

Ärlig är i alla fall Reinfeldt. Men synen på människors lika värde har han definitivt inte.

Till Dalarnas högskola hade han för en tid sedan kommit för att lyssna på studenterna. Men då han fick ett protestbrev mot nedskärningarna på skolan och tillfrågades om han tänkte läsa detta, svarade han följande:
– Ja, det kommer väl diarie­föras som alla brev vi får.
God dag yxskaft blev alltså svaret.
Det var intresset för dessa studenters problem.
Samtidigt för moderaterna ut en ny kampanj med följande slogan:
 ”Vi älskar människor”.
Men vad kampanjen inte säger är sanningen, att moderater älskar de med arbete lika mycket som de avskyr de som inte får arbete eller är för sjuka för att arbeta.
Kampanjen borde vara ” Vi älskar friska människor som har ett arbete”.
Men det är väl underförstått, likt ”arbetslinjens” mantra, som innebär segregation av svenska folket i ”vi och dom”.