Google

Translate blog

torsdag 29 mars 2012

Taktfast ökar socialbidragstagandet med Alliansens politik. Håll takten!

Fler och fler ska förödmjukas genom att tvingas gå till det sociala för att få försörjningsstöd i överlevnadssyfte . Tidigare kunde många av dessa leva på
a-kassan vid påtvingad arbetslöshet, vilket det nästan alltid är. Men sedan Reinfeldt fick makten har denna försäkring urholkats, och för vart år urholkas den än mer, genom att den inte är basbeloppshöjande och inte stiger med inflationen.

Likaså har moderaterna kastat ut sjuka till försörjningsstöd för att förödmjukas, istället för att som tidigare låta dem få sjukpenning eller förtidspension vid sjukdom.

Alliansen har härmed gjort många svenskar till tiggare på socialbyråer. Förödmjukat dem, många har tagit sitt liv. Men likväl anser majoriteten av svenskarna att de skött sig bra med denna politik.

Mycket beroende på att majoriteten av svenskarna har arbete med lön. Människor som inte förstår att detta inte är en möjlighet för alla - och som aldrig kan förstå detta - om de inte själva en dag blir friställda.

Ännu i vår upplysta tid finns svenskar som - på allvar - tror att den som vill arbeta kan skaffa sig ett arbete, och som uttrycker sig så omoget som att ”vi som arbetar ska inte försörja de som inte arbetar.”

Man mår dåligt när man förstår att personer av denna kaliber finns i ett så kallat civiliserat samhälle i vår tid - och numera även finns i regeringsställning.