Google

Translate blog

lördag 31 mars 2012

Varför önskade pensionärerna att få högre skattesats än löntagare?

I senaste valet röstade merparten av pensionärerna på alliansen - fast de behandlats sämre skattemässigt än de som har ett arbete.

Detta gjorde inte arbetslösa, vilka är i samma situation.

Nu mumlar Borg om att en ev. skattesänkning för pensionärer kanske kommer 2013 - kanske 2014. Inga löften - bara kanske

Vi kan vara säkra på att denna sänkning - om och när den kommer - införs samtidigt med det femte jobbskatteavdraget. Och så blir det samma skillnad mellan beskattning av de med arbete och pensionärer.

Av reformen, om man nu ska kalla något så orättvist som att skattekraft efter inkomst - oberoende av vad denna kommer ifrån - anses rättvis fast den segregerar människor i högbeskattade såkallade bidragstagare och lågbeskattade arbetstagare, är en annan sak. I bidragstagare ser jag då även pensionärer, men idag ses bidrag som ett fult ord och skamfullt av regimen och folket.

Men den som bör skämmas är alliansen, som segregerat folket och skapat ett otroligt stort utanförskap.