Google

Translate blog

söndag 1 april 2012

Smyginträde in i en gemensam valuta misstänks, snart blir det troligen fullt medlemskap.

Så blev steget taget med att var med i finanspakten i EU. Första steget mot fullvärdigt medlemskap. Denna gång är även socialdemokraterna positiva till pakten.

Genom detta minskarSveriges möjligheter till självstyre. EU är en pakt, en union där man förespråkar icke-självstyre inom de flesta områden. Faller en medlemsstat ekonomiskt drabbas alla andra medlemsstater.

EU minskar därmed fria staters självständighet. Varför vill vi ha det så?

Länder som Norge - vilka ej är med - klarar sig betydligt bättre än medlemsländer som Grekland m.fl.