Google

Translate blog

måndag 2 april 2012

Löfven ska ha Juholt med i ledningen

Juholt är en stor agitator och det vore synd att inte använda honom säger Löfven.

Kanske har han rätt att Juholt är duktig och hade inte smutskastningen mot honom kommit och uppförstorats kanske socialdemokraterna tidigare varit större än alliansblocket.

Men nu blev det inte så. Jag ser en fara i att ha Juholt med i toppen. Han har smutskastats och ses inte som möjlig som ledare av svenska folket. Att då ta med honom i en ledande befattning igen ger media ny skjuts av smutskastning mot partiet och vi har sett i opinionsundersökningar under hans sista tid som partiledare att han är förbrukad som person när det gäller högre befattningar i partiet.
Det är en fara för partiet att ha honom med igen. 

Man måste se verkligheten i ögonen.