Google

Translate blog

tisdag 3 april 2012

Arbetslinjen är den största bluffen i modern tid.

Arbetslinjen är inte vad det gavs sken av 2006, att alla ska räknas och få arbete. Istället är det en skattesänkningspolitik där de som redan har arbete får sänkt skatt. Arbetslösheten har inte minskat procentuellt under de snart 6 år som arbetslinjens flumlinje har skrikits ut på gator och torg.

Som alla andra mantran har även arbetslinjen en motsats, mantrat bidragslinjen. Denna ska då ses som skamlig och tas emot av de med arbete som bekräftelse på att de sjuka och arbetslösa ska leva under svåra ekonomiska förhållanden, då de inte får arbete eller kan arbeta.

Fördomar mot dessa florerar och har alltid florerat, men idag har mantrat arbetslinjen gjort det rumsrent att se ner på dessa grupper.

Statens politik har fått fördomar mot sjuka och arbetslösa att ta steget från fördom till allmän sanning.

Arbetslinjen är den största bluffreformen i modern tid inom sjukförsäkringssystemet och arbetsmarknaden.

Människor i arbete har även minskat sedan 2006

Politiken inom arbetsmarknad är totalt misslyckad. Likväl förändras den inte. Felen i den döljs istället i ord och begreppsförvirring - plus statistikförfalskning och lögner.