Google

Translate blog

torsdag 5 april 2012

Det blev mindre folk i arbete med arbetslinjen.

42 500 färrearbeten idag än 2006. Sysselsättningen har minskat procentuellt, då den ska beräknas efter hur många i arbetsför ålder vi har idag mot 2006.

Detta försöker alliansen att inte låtsas om i sina beräkningar och så skönmålar de arbetslinjen. Arbetslinjens ynkliga ideologi har krossat många människor då de tvingats leva på existensminimum vid sjukdom eller arbetslöshet - i ett land med god ekonomi.
Hur svenska folket blivit så grymt att de idag stöttar en regim som förespråkar segregation istället för lösningar för arbetslösa är en gåta.

Sjuka ska inte arbeta men arbetslösa ska ha rätt till arbete med lön. Inte stoppas undan i fas 3 - ynklighetens reform.