Google

Translate blog

fredag 6 april 2012

Mycket tuffare sjukregler nästa år. Många fler kommer att utförsäkras.

Resultatet av oppositionens krav på ändrad bedömningsgrad av sjukskrivnas arbetsförmåga blev, som jag trodde, en begreppsändring. En ändring som inget förändrar.

Men vad som sedan kommer nästa år är en förändring som ska ses som att fler kommer i arbete. Konkret betyder det att fler vägras sjukskrivning.

Fler utförsäkras och omänskligheten mot sjuka skärps. Självmorden ökar, fler får leva på försörjningsstöd och fler slås ut ekonomiskt.
Detta blev följden av oppositionens protest.