Google

Translate blog

lördag 7 april 2012

Björklund tror ungdomsarbetslöshet kan minska med lönedumpning.

Arbetsgivare anställer vid behov - inte efter om de kan få två arbetare till priset av en. Det ska finnas arbetsuppgifter också. Lönekostnaden är inte anledningen till om någon anställs, om det inte handlar om arbeten där man dumpar lönen och i de fallen tar dessa arbetsgivare in illegal arbetskraft utifrån. Vi har sett detta med slavliknande förhållanden av importerad arbetskraft.

Att tro att lönedumpning av arbetskraft är en väg att gå i seriösa företag är en skam och förolämpning mot seriösa företagare.

Om fler ska i arbete måste äldre gå i pension vid 65 år. Då kan en del arbeten finnas. Men rationaliseringar gör att vi aldrig kan få en låg arbetslöshet igen.

Men visst, ungdomar ska ha företräde till arbete. De har livet framför sig och ska bilda familj. Äldre ska ges möjlighet att få en medborgarlön när jobbmöjligheter är uttömda, och det är de för de flesta arbetslösa över 55 år.