Google

Translate blog

söndag 8 april 2012

Intressant sida att följa för de i fas 3 som behandlas som andraklassens människor idag.

Få bryr sig om de arbetslösa. Ännu färre bryr sig om att försöka uppmärksamma hur dessa behandlas. Politiken har bland annat som uppgift att - i ”arbetslinjens” namn - tysta de långtidsarbetslösa genom att skrämma dem till tystnad.

Vi har sett vart protester går. Fas 3 kallas nu sysselsättningsfasen (SS-fasen) i regelverken. Det blev resultatet av protesterna mot skiten.

Likt utförsäkringen - vilken riksdagen hade mandat att förändra - blev resultatet att man ändrade begrepp men inget i sak - och hör och häpna – nu kommer en skärpning av reglerna den 1 januari 2013 ännu fler sjuka kastas ut i ingenting och bedöms som arbetsföra, fast de i verkligheten fortfarande är sjuka.

Nåväl, när det gäller den avskyvärda fas 3/sysselsättningsfasen/ss-fasen så finns här en internetsida som fortlöpande skriver om eländet och försöker påverka.
Alltid något. Ännu är inte allt tyst…