Google

Translate blog

lördag 14 april 2012

Hur kan en regim stöttas, som låter 13 % av barnen i en välfärdsstat förbli fattiga?

Frågan bör ställas till moderaterna, som sedan 2006 regerat efter eget huvud och genom sina reformer - utan förbarmande - låter vissa familjer med barn förbli fattiga.

De familjer vars fäder och mödrar fått sin levnadsstandard sänkt genom moderaternas reformer av sämre a-kassa, vilken år för år urholkar familjers ekonomi med minst samma summa som inflationen.

De som låter sjuka hamna i misär och socialbidragsberoende, genom sin reform kallad utförsäkring.

Genom att segregera med jobbskatteavdrag, vilket innebär mycket högre levnadsstandard för de med arbete - på bekostnad av de utan arbete - vilka till slut hamnar i gratisarbete i fas 3 istället för i avlönat arbete.

Hur kan en regim av detta slag få mandat att år efter år segregera människor i olika värdeskalor?

Moderaterna är en skam för en välfärdsstat i vilken allas människovärde borde vara lika men sedan ett antal år inte är det. Sedan valet 2006.