Google

Translate blog

söndag 15 april 2012

Löfven måste förändra en misslyckad jobbpolitik kallad arbetslinjen

En politik av experimentlusta kallad arbetslinjen vilken enbart skapat tragedier för många människor (arbetslösa o sjuka) måste bort.

Alliansens lek med människoliv måste stoppas och en jobbpolitik konstrueras som ger arbete och försörjningsmöjlighet för alla som vill arbeta och inte är sjuka.

Finns pengar i arbetslinjen att ge 5000 kr i månaden till arbetsgivare som tar emot fas 3 are finns pengar att höja långtidsarbetslösas ersättning och pengar att likt forna beredskapsarbeten ge en normal levnadsstandard och lön för arbete till de långtidsarbetslösa. 

Långtidsarbetslösheten måste bort och med denna för all framtid fas 3 idiotin. Den som arbetar ska ha lön inte som nu en låg ersättning eller ingen alls.

Människor ska få arbete det går att leva på inte förödmjukas i fas 3 regelsystem.
Bort med arbetslinjens flum och in med en arbetspolitik värd namnet som ger resultat.

Socialdemokraterna måste göra detta om inte alliansens politik ska skapa fler tragedier och segregation i vårt land. Alla ska ha en ekonomisk standard ingen ska kastas ur sjukförsäkringen eller förödmjukas med att till låg ersättning arbeta för arbetsgivare som slipper betala lön utan istället får bidrag för att ta emot dem.

Skammens Sverige måste bort och med dem moderaternas experimentlusta med de svagaste möjligheter till arbete.

Alliansen har totalt misslyckats inom sin arbetslinje och låt denna hånfulla begreppslinje försvinna in i historiens glömska som en parentes av dumheter.

Vem litar på arbetsförmedlingen eller försäkringskassan?

Sämst förtroende av företag i Sverige har - inte överraskande - arbetsförmedlingenoch försäkringskassan.

Arbetsförmedlingens uppgift är att förmedla arbete. Men likväl finns personer i långtidsarbetslöshet, vilka varit arbetslösa i många år. Hur kan man då ha förtroende för arbetsförmedlingen? Det är deras arbete att hitta och förmedla arbete till personer som inte klarat av detta själva, men som önskar en inkomst att leva på.

Arbetsförmedlingen är därför inte en förmedling av arbete idag, utan en slutstation för många människor, där allt som förmedlas är förvaringsplatser för de som varit arbetslösa länge i ss-fasen, tidigare kallat fas 3.

Försäkringskassan arbetar idag som utsorterare av människor, ingen får hjälp, utan här tas beslut från läkarkåren som bluff o båg, och så friskförklaras de som läkare har sjukskrivit.

De som arbetar på kassan står över läkaren i makt och behandlar människor som bluffmakare och sänder dem till försörjningsstöd och förödmjukelse om de försätter vara sjuka efter en viss tid.
Två organisationer som inte är för människor - utan som förödmjukar människor med statens regelsystem.