Google

Translate blog

måndag 16 april 2012

Var blev den stora pensionsavgången - proppen Orvar - av?

Ännu talar en del partier om att vi får många lediga arbeten när 40-talisterna går i pension. Men sanningen är att de alla snart redan har gått i pension.

Största gruppen är född under första hälften av 1940-talet och de är redan pensionärer.  I år går personer födda 1947 i pension, de flesta går vid 65 år.

Om 3 år har alla gått i pension och då kommer vi till den sparsammare i antal, 50-talsgenerationen.

Pensionsavgången har därmed inte skapat fler arbeten.
Inte tror väl någon att1947-1950 års pensionsavgångar kommer att resultera i fler jobb?