Google

Translate blog

tisdag 17 april 2012

Fackföreningsrörelsen och socialdemokraterna var samma sak från början.

Man samarbetade för att de svaga skulle få det bättre och löner skulle höjas.
Alla skulle ha samma människovärde - oberoende av om de hade arbete, var arbetslösa, sjuka eller äldre.

Så fick vi a-kassa, sjukförsäkring och pension.

Idag önskar, enligt en undersökning, inte medlemmarna att LO ska ge pengar bara till socialdemokraterna. Men partiet och LO hör ihop.

Arbetare i betydelsen av lågavlönade, pensionärer, sjuka och arbetslösa får enbart en möjlighet till ett värdigt liv med en politik som tar hänsyn till människovärde. 

Detta skall LO med sina medlemmar ta beslut om hur det ska gå tillväga. Det ska därför vara viktigt med aktiva medlemmar, sedan ska LO trycka på socialdemokraterna om hur det arbetande folket, sjuka och arbetslösa och självfallet pensionärer ska få det så bra som möjligt.

Att tro att detta kan ske med allianspartierna är en utopi och svart på vitt har detta även setts under de senaste åren, hur det blir med människovärdet, arbetslösas ekonomi och möjligheter och sjukas behandling.

Moderaternas människosyn är fördomsfull och kall, därav kom jobbskatteavdraget, självmorden bland utförsäkrade, pensionärers försämring och arbetslösas apati och inträde till fas 3 och socialbidragsberoende.