Google

Translate blog

fredag 27 april 2012

Förödmjukningens politik sparar på de svaga och sjukas livskvalité och åberopar arbetslinjen som skäl.


Det betalas in mycket mer till sjukförsäkringen än vad som betalas ut.

Vad det beror på är självfallet att människor vägras vara sjuka och läkares kompetens ifrågasätts vid en sjukskrivning.

Läkares roll har tagits över av handläggare - utan läkarkompetens - som istället är stora paragrafryttare och dessa utförsäkrar människor på löpande band ur sjukförsäkringen.

Allt under det att mantrat ”arbetslinjen” skallar - och detta på direkt order av 
moderaternas ideologer.

Troligen kommer nu arbetsgivares överskottsavgifter till sjukförsäkringssystemet istället att gå till annat.

Misstanken är att det går till jobbskatteavdragens kostnader…

Det skulle vara en hånfull gest mot de sjuka som kastats ut ur sjukförsäkringen och helt i linje med moderaterna människosyn.