Google

Translate blog

tisdag 1 maj 2012

Återregleringar behövs, men kommer inte med Löfven.


Apotek och elmarknad är två områden som misslyckats totalt genom att de avreglerats. Förr kunde det statliga apoteket se om en medicin fanns att hämta på ett annat apotek om de inte hade inne det som önskades. Idag finns inget samarbete apotekskedjorna emellan.

Vems fel detta är? Jo, alliansens privatiseringsiver, utan tanke på annat än en mörkblå liberal ideologi i arbetslinjens namn.

Elmarknaden är likt bensinbolagen ett samarbetsprojekt mellan olika aktörer där priset nästintill likställs för att hålla priset uppe. Inom elmarknaden genom att hålla kärnkraften nere av skilda anledningar under den kalla årstiden.

Vems fel detta är? Jo, alliansens privatiseringsiver, utan tanke på annat än en mörkblå liberal ideologi i arbetslinjens namn.

Sedan har vi tågkaoset, avregleringen av tågtrafiken. Kaos så det stänker blev resultatet.

Vems fel detta är? Jo, alliansens privatiseringsiver, utan tanke på annat än en mörkblå liberal ideologi i arbetslinjens namn.

Vi kan ta upp mycket mer, telemarknaden, privatisering av sjukvård, äldrevård och skolor…

Men inte tänker den nya socialdemokratiska ledningen göra så mycket åt detta mer än eventuellt små justeringar, liksom alliansen lovat.

Kanske vi inte får så stor skillnad i Sverige med Löfven som statsminister.