Google

Translate blog

onsdag 2 maj 2012

Löfvens politik samma som Juholts. Men inget fel i det.


Juholt förödmjukades så långt det gick av media och svartlistades därför av svenska folket som ej lämplig i en ledande ställning.

Men nu tar Löfven upp något av den politik Juholt framförde. Bort med den lobbyistiskt införda restaurangmomssänkningen, som enbart gjort näringen mer lönsam och knappast gett nya arbeten eller än mindre lägre restaurangnota.

Bort med dumheterna i idén att sänkt arbetsgivareavgift för unga skulle ge fler kunder till industri etc och därför fler arbeten.

Bort med vissa idiotier av jobbskatteavdraget borde även finnas i Löfvens agenda. Bort kan vi kanske inte få dumheterna, men däremot kunde pensionärer, sjuka och arbetslösa snart kunna få en bättre standard. Arbetslösa har ju efter sänkningen av a-kassan till 65 % inte ens fått en höjning efter basbeloppet som pensionärerna fått sedan 2006.

Bort med utförsäkring och fas 3 borde ligga högt, då det fanns majoritet redan i fjol för detta, men likväl nämns detta inte av Löfven just nu.

Det är något vi ska fundera på. Finns en dold agenda även här, som alliansen hade vid sitt tillträde, man talade om utanförskap som skulle minska och gjorde tvärtom.