Google

Translate blog

torsdag 3 maj 2012

Istället för att fler skulle få a-kassa, ifrågasätts flers rättigheter till denna.


Det talades vitt och brett om en allmän a-kassa 2006 - när alliansen kom till makten.
Av detta blev intet, många gick istället ur då avgiften höjdes. Nu visar det sig även att fler och fler med a-kassa får den ifrågasatt och inte får något alls.

Detta visar på falskheten i moderaternas politik. De säger en sak inom arbetsmarknaden - och menar något annat. En dold agenda, vilken ska sammanfattas med arbetslinjen.

Denna arbetslinje ska inte begreppsmässigt tolkas utan ska tolkas av var och en. Alliansens folk tolkar den på ett vis, ofta som motsatts till bidragslinje.

Oppositionen tolkar den som segregationslinjen, då arbetslösa och sjuka segregeras in i totalt socialbidragsberoende - förr eller senare.

Detta vet alliansen och kommer därför med en skärpning av socialbidragsreglerna, 1 juli 2013.

Arbetslinjen är skälet till denna regelförändring och även utförsäkringen ska skärpas, detta redan 1 januari 2013. Senare vill man inte gå då det är valår 2014, där största löftet ska bli ytterligare ett jobbskatteavdrag för de som har ett arbete.

Arbetslinjen kallas detta.

Segregationslinjen av oss som inte delar moderaternas hemska människosyn.