Google

Translate blog

lördag 5 maj 2012

Lågavlönade hamnar utanför a-kassan med förslaget om inkomstbaserad kvalifikation för a-kassa.


Istället för kravet att ha arbetat minst 80 timmar i månaden i ett halvt år för inträde i a-kassan ska det nu bli inkomsten per månad under ett halvt år som blir avgörande för inträde. Gränsen ska sättas vid ca 10 000 kr i månadsinkomst för kvalificering.

Med andra ord, den som har ett högt avlönat arbete men arbetar få timmar i månaden kvalificerar sig.

Den med normal eller låg lön får likväl arbeta 80 timmar eller mer för kvalificeringen. Här blir ingen skillnad.

Så reformen gynnar - som allt annat i arbetslinjen - de med hög lön per timme, för övriga blir det ingenförändring. 

Det kan istället bli tvärtom, de med låg lön som arbetar 80 timmar i månaden och inte kommer upp i brytpunkten 10 000 kr i inkomst per månad, kvalificerar sig inte för någon ersättning alls med det nu föreslagna systemet och blir helt utan ersättning vid arbetslöshet.