Google

Translate blog

måndag 7 maj 2012

Ändrade sjukregler vet få om. Sjukskrivningarna ökar självfallet.


De nya reglerna informerades det dåligt om dödssjuka utförsäkras fortfarande. Att försöka slippa för dessa är något de själva måste ta initiativ till mitt i sjukdomen. 

Få söker nåd i systemet. Det såkallade oskälighetsbegreppet i sjukförsäkringen fick till följd att ett ytterligt litet antal personer inte utförsäkrades under sin sjukdom. Detta var säkert även menat som utfall av alliansens svans med moderaterna i ledningen.

Sjukskrivningarna i sin helhet ökar vilket är självklart då de sjuka som utförsäkrats nu kommer tillbaks efter en strafftid till sjukförsäkringen då de inte blev friska av att utförsäkras. Experimentet med utförsäkring är enbart en mardrömsbehandling av sjuka som vi vet.

Varningarna för hur människor behandlas och effekterna av detta har länge varit uppe till debatt men alliansens blundar och kör på hur människor än behandlas och verklighetens effekter döljs i agendan arbetslinjen och fasan av människosyn i moderaternas anda fortsätter