Google

Translate blog

tisdag 8 maj 2012

Rådgivare inom pensionsfrågor blir - likt coacher för arbetslösa - rika som troll, men kunderna får betala - i de flesta fall för ingenting..


Att använda sig av en rådgivare i pensionsfrågor är dyrt och det är tveksamt om det lönar sig. De som inte aktivt förändrat placeringen av sina pensionspengar har i de flesta fall gjort en bättre förtjänst än de aktiva. De aktiva måste både få sina medel placerade på ett bättre vis och i många fall betala rådgivaren. Det fordrar en mycket bra avkastning för att det ska löna sig.

Coacher översvämmar marknaden och ett exempel på detta är inhyrningen av dessa till arbetsförmedlingen för att de ska hjälpa arbetslösa. Få får lättare jobb genom detta. Varför inte fler arbetsförmedlare skulle klara av detta utan inhyrning av coacher är en gåta.

Coacherna är inte billiga men har de samma kvalifikationer som arbetsförmedlare? Jag tvekar, coacher har inte löst något, vi är på samma höga arbetslöshet idag som vi var innan coacherna kom.

Det enda som hänt är att dessa coacher har arbete och inte även de tillhör den arbetslösa skaran.