Google

Translate blog

fredag 11 maj 2012

Ersättningen vid sjukskrivning o arbetslöshet bara sjunker


Är det detta som kallas arbetslinjen, att regelbundet ta mer och mer från de sjuka och arbetslösa, i en takt som gör att få märker det utöver de som drabbas? Att urholka ersättningen genom inflationen i samhället och inte ändra beloppen med basbeloppshöjningar av samma slag som pensionärer får.

Säkert är det en av fulheten av arbetslinjen, vilken egentligen inte är något annat än en omfördelning av resurser och värdering av människovärde i förhållande till de som har och inte har ett arbete och mellan de som är friska och de som är sjuka.

En segregationspolitik vi inte skådat i Sverige sedan tidigt 1900-tal!