Google

Translate blog

måndag 14 maj 2012

Centern, var blev din jordnärhet av?


Nu har Centern en ung och i arbetslivet oerfaren partiledare. Partiet som förr hette Bondeförbundet och som riktade sig till de små och medelstora bönderna och folk som levde på landsbygden.

Man värnade då om de som inte hade det så bra på landsbygden. Likt Socialdemokraterna gjorde om de som var anställda i fabriker mm.

Idag är båda partierna mer inriktade på medelklassen. De som har en medelinkomst.
Skillnaden mellan partierna är att ledarmässigt har idag Centern en mycket ung partiledare med mycket liten arbetslivs- och livserfarenhet.

Medan Socialdemokraterna har en mycket erfaren fackföreningskämpe och en person som även stått på fabriksgolvet och arbetat.

Vem ska man då se ha en verklighetsförankring och inte en teoriförankring?

Jag anser att Socialdemokraternas ledare av idag är verklighetsbaserad.

Medan Centern - och även övriga alliansledare - leker i en ekonomisk teorivärld och därför kallar allt de gör för ”arbetslinjen” - utan att se eller vilja se hur de svaga får det allt sämre och blir allt mer apatiska