Google

Translate blog

torsdag 17 maj 2012

Arbetsförmedlingen består av slöhet o likgiltighet anslag används inte. Arbetslösa hamnar i fas 3.


Pengar o medel får inte användas till de som hamnat i fas 3 dessa ska bli där de är och vara en inkomstkälla för företagare genom att de ska få gratis arbetskraft plus 5000 kr skattefritt i månaden för denna gratiskraft.

Detta ligger fast hos arbetslinjens allians. Sedan kan man se ironiskt på det men den naiva arbetslinjen har denna betydelse.

Men övriga arbetslösa?  De som ännu inte hamnat i fas 1 och 2 i jobb och utvecklingsgarantin och de som hamnat där i väntan på fas 3. Dessa får arbetsförmedlingen hjälpa till arbete och dessa ska medel användas till.
Men läs då vad ansvarig minister säger. Skrattretande om det inte varit allvarligt menat men det är det. Hon menar detta!

Att en majoritet av riksdagen därmed riktar hård kritik mot myndigheten och regeringen oroar inte arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M).


– Det är naturligt när man styr myndigheter att det överskott som blir när prognoserna förändras också återbetalas, säger hon.


Hon pekar på bristande intresse från arbetsgivarna för att anställa grupper som kräver särskilt stöd som en förklaring. En annan förklaring är ungdomars ointresse för utbildning, menar ministern.


Men när socialdemokraterna föreslår utbildningskontrakt för unga nedvärderar Alliansen detta.

Men sticker det inte i ögonen att den ansvariga myndigheten inte använder sina medel fullt ut när arbetslösheten har stigit och folk hamnat där de absolut inte ska finnas år efter år i fas 3?


– Det handlar om ett ansvar för skattebetalarnas pengar att de förs tillbaka till andra välfärdssektorer. Det är ett bevis för att vi haft en ansvarsfull politik. Slut citat.


Ministern skyller därmed arbetslösheten på ungdomarna själva. Utöver det anser hon att pengarna behövs i andra verksamheter. Dessa förstår vi hon menar är att sänka skatten i ett femte jobbskatteavdrag innan nästa val eller som första vallöfte 2014.

Arbetslösa är inte intressanta säger Borg utan bara de med arbete i alliansens politik en väldigt enkel politik att driva att segregera sjuka och arbetslösa ekonomiskt och skylla deras problem på dem själva och sedan använda de pengar som sparas in på dessa till att sänka skatten och gynna majoriteten.


 De med arbete och den vägen hoppas få behålla makten och tjäna bra med pengar som ministrar och riksdagsledamöter. I många fall en svågerpolitik där man hjälper vänner o bekanta till bra avlönade tjänster.