Google

Translate blog

fredag 18 maj 2012

Borgs välfärd innebär ett femte jobbskatteavdrag och ingenting åt de sjuka och arbetslösa.


”Vi ska stärka välfärden” sa han i samband med vårbudgetens presentation.

Men välfärd i Borgs agenda innebär bättre villkor för de med arbete. Inte ett öre mer för arbetslösa, fortsatt utförsäkring av sjuka och härmed fortsatt ekonomisk segregation av svenska folket.

Att Borg tar ordet välfärd i munnen är en skam när han inte förklarar vad han menar med detta.

I socialdemokraternas agenda har det tidigare betytt bättre ekonomi för utsatta, sjuka och arbetslösa, idag vet jag inte om det gör det. 

Moderaterna har ju fått arbetslöshetsersättning och sjukpenning att framstå som bidrag och bidrag som ett fult och skamligt ord - utom när företag får just bidrag för fas3:are…

Motsatsen till arbetslinjen som har fått svenska folket att se ner på de som uppbär dessa som de kallar bidrag. Därför vet man inte om socialdemokraterna vågar höja dessa försäkringar vid maktskifte. Det ses idag som skamligt och fel att hjälpa de sjuka och arbetslösa ekonomiskt och svenska folket har i två val visat sin avsky för de arbetslösa och sjuka.

Grymhetens ansikten har lett mot oss sedan valet 2006 och de personer som styr har ingen misskund med människor som inte kan arbeta eller inte får ett arbete.