Google

Translate blog

söndag 20 maj 2012

Samhället ska numera inte ge trygghet för de som behöver den.


En undersökning av Novus har visat att de utan arbete och de sjuka har fått ett svårt liv ekonomiskt och många människor litar inte på sjukpenningssystemet eller arbetslöshetsersättningen längre.

Inte konstigt då sjuka fortsatt utförsäkras - fast riksdagen sa nej till detta.

Fas 3 finns kvar - fast riksdagen sa nej till detta.

Alliansen finns kvar och då kan man inte räkna med att vi har ett solidariskt samhälle. De som inte har arbete ska lida! Det är moderaternas mantra, ”arbetslinjens” budskap.
Hur kan någon ha förtroende för ett system som utförsäkrar sjuka?

Hur kan någon ha förtroende för ett system som dumpar långtidsarbetslösa i fas 3 och där de sedan - permanent - får sitta medan deras ekonomi urholkas i gratisarbete?

Sanningen är att det ska man inte.