Google

Translate blog

måndag 21 maj 2012

Tillåter rökning men vill stoppa snus. EU är en organisation av Roms imperiums slag, den kommer att falla samman i framtiden.


Att tillåta rökning, det värsta gift en människa kan få i sig och som även förpestar omgivningen med de utsläpp detta för med sig, samtidigt som utsläppen är lika med noll för snus - som kan förbjudas - är en gåta.

EU består troligen av lobbyister för de stora tobaksbolagen, vilka inte tillverkar snus men däremot cigarretter, tuggtobak, cigarrer mm.

Vid ett förbud av snus kommer även läkemedelsindustrins lobbyister inom EU att få en lönsamhetsökning.

Sverige är ett litet land och att förbjuda snus är betydligt enklare i folkhälsans namn än att förbjuda de stora utsläppens cigarrettrökning.

Dock har ingen hänsyn tagits till kostnaden för vård och sjukhusvistelse för människor som har fått sina lungor förstörda av dessa indragna rökdustar av tobak.

Tobaksindustrin är stark och EU går dess ärenden genom att försöka förbjuda ett litet land som Sveriges snusanvändande för att öka dess rökande.

Detta visar ett exempel på att EU är en stor otymplig organisation som behandlar små länder och dess industrier som något katten släpat in.

Troligen kommer Sverige att kämpa emot då många riksdagsledamöter i alliansen är snusare.