Google

Translate blog

onsdag 23 maj 2012

Jobbcoacher fick arbete, de arbetslösa inte. Den enes nöd den andres bröd.


En glädje i eländet finns dock, de som är längst från arbetsmarknaden, de i fas3, får inte ha en jobbcoach.

Så de slipper förödmjukelsen av att utnyttjas som lönsamhetskälla av dessa. Men å andra sidan utnyttjas de istället av arbetsgivare, som genom att ta emot 5000 kr i månaden - skattefritt - får gratis arbetskraft utöver denna summa. Den gratis arbetskraften är fas 3arna.

Men fast de såkallade coachföretagarna knappast producerar fler arbeten än för sig själva, fortsätter satsningen på dessa kufiska företag av moderaterna.

Kanske det ingår i ”arbetslinjen”. Allt verkar ingå i denna utom misskund med de ingen anställer eller de som inte är friska.

Dessa lycksökande företagare av samma skrot o korn som de som i stor mängd tar in fas 3are för att förvara dem, mot en ersättning av 5000 kr i månaden skattefritt, skulle kanske till stor del varit arbetslösa de också, om de inte fått denna möjlighet till arbete…