Google

Translate blog

torsdag 24 maj 2012

Arbetskraftsinvandringen anses bra, samtidigt som hundratusentals svenskar går arbetslösa.


Är detta en politik för svenska folketa bästa?

Att inte ge arbetslösa arbeten utan istället importera arbetskraft utifrån. Att låta arbetskraft förvaras i fas 3 istället för att intensivutbilda dessa och ge dem arbete. Att istället importera arbetskraft och ge fas 3are en mycket låg ersättning i ett meningslöst arbete som inte leder någonstans.

Är det konstruktiv politik och något bra för ett land?

I moderaternas Sverige är det bra. Men vill vi vanliga svenskar att det ska missbrukas av politiker på detta vis? Om inte, rösta bort moderaterna, deras opinionssiffror idag ligger skyhögt fast de har en politik som ovan.

Vill vi att Sverige ska ha en hög arbetslöshet och samtidigt importera arbetskraft för att tillsätta de arbeten som finns?

Om inte, måste alliansen bort och oppositionen arbeta för att stoppa arbetskraftsinvandring, så länge vi har arbetslösa i Sverige.

Vi importerade arbetskraft under 1960-talet då industrin inte hade möjlighet att hitta den i Sverige på grund av mycket låg arbetslöshet.

Idag är det tvärtom, idag behövs ingen arbetskraftsinvandring, utan en aktiv arbetsmarknadspolitik!