Google

Translate blog

söndag 27 maj 2012

Försäkringskassan inget att lita på.


Hårdheten och omänskligheten i regeltolkning är olika i Sverige. Överklaganden bedöms hårt och känslokallt på vissa platser, medan andra har någon mänsklighet kvar bland sina medarbetare.

Friheten är total på de olika kassorna och bedömningar blir relativ beroende på vem som dömer i ett fall.

Sadistiska byråkrater arbetar tillsammans med empatiska medarbetare.  Beroende på vem som får ditt fall är din framtid utstakad. Paragrafryttare arbetar känslokallt och tolkar antingen positivt eller negativt beroende på sin personlighet.

Inga fasta regler finns, allt är skapat av moderaterna, i ”arbetslinjens” namn ser alla sig som bra tjänstemän i statens och Reinfeldts hägn. Arbetslösa vill tjänstemännen inte bli. Man gör vad man blir tillsagd och tolkar detta efter eget huvud.

Så som alla lakejer i alla tider gjort, i den store ledarens namn

Man tror sig veta att ledaren och dennes regim har rätt och kurser och fortbildning i dennes tankar tar bort de eventuella tveksamheter som finns.

Man har passats in i statens bödelstjänst.