Google

Translate blog

måndag 28 maj 2012

Ska Sverige bli ett lågskatteparadis på bekostnad av arbetslösa och sjuka?


Förre statsministern Ingvar Carlsson förstår lika litet som många andra varför svenska folket stöttat nedmonteringen av välfärdssamhället i en tid då landet har starka finanser. Förklaringen kan vara att marknadsliberalismen råder sedan länge i Europa och fattigdomen sprider sig. Så även i Sverige. Omfördelning av resurser till de som har en trygg levnadsstandard på bekostnad av de som är sjuka, arbetslösa eller socialbidragstagare.

Hur länge kan en omvänd Robin Hood politik få finnas kvar i ett land som vårt, där den generella välfärden varit en ledstjärna tidigare?

Nu har en av landets främsta skatteexperter i liberalismens tjänst och medarbetare i den kommitté som ser över bolagsskatter, fått en, som denne tycker, bra idé. Att Sverige skulle kunna bli ett lågskatteparadis för företag.

Visst skulle det kunna ske. Redan idag går ju inte skatterna till behövande utan istället har de försvunnit och ersatts av jobbskatteavdrag vilket gjort att finanserna inte enligt Borg kan användas för att förbättra standarden för sjuka och arbetslösa. Det ska inte finnas statliga medel till arbetslösa och sjuka mer än i så låga summor att de kan få slippa svälta, om de nöjer sig med basföda och ev. tak över huvudet…

Detta är marknadsliberalism. Bra statsfinanser, låg skatt och morötter till de med arbete. Plus piska till de sjuka och arbetslösa så de tiger och inte opponerar sig, när de med arbete får mer i plånboken.