Google

Translate blog

onsdag 30 maj 2012

Lägg ner kärnkraften i Sverige, den ökar elpriset.


Detta genom att den ger en falsk trygghet av el. Elkraft som oftast står still och kostar pengar. Faran med kärnkraft är dock även utsläpp och här minst lika stor från våra grannländers eventuella kärnkraftsutsläpp.

Fukushima kan hända i näraliggande länder när som helst, även i vårt land.

Kärnkraften i Sverige idag är ett totalt misslyckande. Denna används mest till att hålla priset uppe på el. Detta genom att ge sken av kraft, men kraft som stängs ner under den kalla årstiden för översyn.

En översyn som lika väl kunnat göras under den varma årstiden, men då inte resulterat i dyrare el för konsumenten, med oljeeldade elverk och importerad kolkraft och då inte gett lika hög vinst för elbolagen.

Vattenfall är ex tredje största producenten av el i Tyskland. Värt att tänka på. Kanske det är mer lönsamt att hålla kärnkraften nere i Sverige och istället importera el från Tyskland hit för Vattenfall.