Google

Translate blog

fredag 1 juni 2012

Föraktet för sjuka och arbetslösa prioriteras i Sverige.


Media sänder sina program av typen Du är vad du äter och Lyxfällan. White trash i USA är samma nedlåtande form av människor som i Sverige kallas utförsäkrade och som ska disciplineras för detta och fas 3 are som ska arbeta utan lön med en låg ersättning.

Människor med låg social status bildades som en enhet genom moderaternas ”arbetslinje” vilken syftar på att arbetsföra friska personer med anställning eller eget företag ska gynnas på bekostnad av föregående.

Detta kan ses som moderaternas tveeggade ansikte. Ett milt för de med arbete ett iskallt för de ingen anställer.

Hade vi inte tillräckligt av diskrimineringsproblem och utanförskapsproblem innan 2006? Vi hade främlingshat mm. Numera har vi även avsky mot de som inte är friska och de långtidsarbetslösa.

Alliansen har skapat ytterligare problem i samhället (se länk) genom att fler känner sig utanför och segregerade. Fas 3 are och utförsäkrade är den grupp som i framtiden kan bli en stor farlig grupp i samhället.

Utanförskap skapar våld och kriminalitet!

Inget parti har fas 3 eller utförsäkringen som första punkter på sin agenda idag. Luften gick ur debatten efter det att alliansen lyckades tysta ner kritiken mot fas 3 och utförsäkringen.

Dessa segregationsinstrument som är moderaternas största och viktigaste fundament. Oppositionen vågar inte nämna dem mera. De fick majoritet i riksdagen för att stoppa eländet 2011. Men inget hände.

Oppositionen läste av svenska folkets vilja och är idag rädda för en debatt om bidrag vilket är ett av de politiskt farligaste debattämnena sedan moderaterna fått bidrag att framstå som lika med brottslighet, om de riktas till privatpersoner.

Det är ju en helt annan sak när dessa bidrag går till företag i form av skilda anställningsstöd mm…