Google

Translate blog

lördag 2 juni 2012

Minns ni Löfvens 1 maj tal? Det saknades något.


Han sa bland annat detta:
– Regeringen väntar på bättre tider, Sverige väntar på en bättre regering. Många känner i dag att Sverige inte längre är på väg framåt, utan bakåt. länk

Men inte ett ord om utförsäkringen eller fas 3.

Vågar inte socialdemokraterna nämna en förbättring av ekonomin till samma nivå som innan 2006 för arbetslösa och ett stopp av utförsäkringen?

Ligger inte dessa frågor i socialdemokraternas agenda längre? Vågar man inte föra fram tanken om högre a-kassa, är detta numera tabu och LO:s agenda?

Är anledningen att de då riskerar påhopp av alliansen som bidragsparti? Troligen, idag ses det som en skam att förbättra för de sjuka och arbetslösa. Sjuk- o a-kassa ses som bidrag och är ett skambelagt ord sedan 2006.

Istället tar man fram reformer av slaget skolplikt för ungdomar som ej har gymnasiekompetens. Hela 1 maj talet plus skuggbudgeten handlade om att fler skulle få arbete, inte att de som inte får detta skulle få en ekonomisk bättre standard. Inte att de skulle komma ur segregationen ekonomiskt, om de inte anställdes eller blev friska.

Nog är det en mittenpolitik och ett närmande till alliansens politik som skett med Löfven. Men om så inte skett hade socialdemokraterna knappast fått nya väljare. Det är moderaternas människosyn som styr i det dolda ideologiskt de har fått svenska folket med sig i föraktet mot arbetslösa och sjuka därför vågar inte oppositionen nämna dessa, mer än i förbigående, om de inte ska riskera att förlora väljare.

Därav tystnaden om det största fördelningspolitiska orättvisefenomenet i modern svensk politik i 1 majtalet och i skuggbudgeten. Istället talade det mest om det som även moderaterna gör, arbetslinjen, men i socialdemokratisk anda, likt i mycket alliansens arbetslinje…