Google

Translate blog

söndag 3 juni 2012

Samhall ska möta konkurrens, alliansens lustiga ”arbetslinje” fortsätter.


Färre funktionshindrade kommer att få arbeta. Det blir resultatet då privata aktörer ska in och konkurrera  (läs och begrunda vad det står på länken) på skyddade verkstäders domäner.

När samhall utkonkurrerats får färre funktionshindrade egen inkomst.

Ingen privat aktör ger funktionshindrade arbete om de inte kan konkurrera med friska arbetare, oberoende av hur höga bidrag alliansen har tänkt ge privata arbetsgivare för att ta emot funktionshindrade.

Konkurrens betyder snabb produktion och en funktionshindrad kan inte arbeta lika snabbt och effektivt som en fullt frisk person.

Därför hör inte konkurrens hemma inom funktionshindrades arbetsmiljöer och därmed är idén om Samhalls framtida konkurrens med privata aktörer ett idiotförslag.

Det är ett förslag i alliansens agenda, där ingen tanke finns mer än på privatisering och konkurrens.

Människan finns inte om den inte är frisk och har ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden i denna syn men ska arbeta ändå. Arbetslinjens motsägelse lyser i sin fulla kraft.