Google

Translate blog

onsdag 6 juni 2012

Försäkringskassans roll i utförsäkringar är politisk.


Vad försäkringskassan kan göra är enbart att för den drabbade berätta om hur regelsystemet fungerar.

Detta är vad försäkringskassan beklagar att den inte gjorde personligen när Jimmy utförsäkrades efter det att hans dotter dött i canser och han inte mådde bra efter detta fort nog.

Utförsäkringen är ett politiskt beslut med Reinfeldt som kapten och ytterst ansvarig.
Försäkringskassan är den myndighet som ska förverkliga det denne kaptens lakejer beslutar.

Allt i flumbegreppet arbetslinjens namn vilkets mystiska betydelse enbart ökat arbetslösheten i landet. Men naturligtvis även krossar och krossat utförsäkrade och långtidsarbetslösa känslomässigt och ekonomiskt.

För en förändring av dessa omänskliga regler finns bara en lösning rösta bort dessa arbetslinjeförfalskare. Moderaterna med anhang.

Att protestera i riskdagen hjälper inte för oppositionen även då de hade majoritet för att förändra fas 3 eller utförsäkringen hände inget. Alliansen är känd för att inte lyssna på annat än arbetslinjens flum vilken få förstår annat än som ett mantra att ta till i tid och otid i betydelsen av att allt som inte kan ingå i denna är fult, skamligt och i detta skamliga ligger medkänsla o empati för de utan arbete.