Google

Translate blog

torsdag 7 juni 2012

I Sverige borde alla ha rätt till vård, även om moderaternas flumbegrepp ”arbetslinjen” råder.


Att inte ha uppehållstillstånd ska inte innebära att ligga och dö någonstans för att moderaterna anser att det finns skäl för detta, om man är i landet utan uppehållstillstånd.

Den som är det ska utvisas, men inte vägras vård om denne söker vård.

Även i ”arbetslinjens” flumvärld måste medmänsklighet finnas - vilket den inte har plats för, enligt moderaterna.

Hur många civiliserade länder nekar personer vård när de behöver detta?

Ett land är Sverige, men det är inget vi ska vara stolta över. Billström anser att det kan räcka att ev lösa detta problem innan mandatperioden går ut 2014. Det är inget akut problem att dessa personer nekas läkarvård anser han.

Men även detta är säkert något som ingår i ”arbetslinjen” - på något kryptiskt vis…