Google

Translate blog

söndag 10 juni 2012

Skolpolitik av kortsiktighet är ledstjärnan av idag


Det handlar om att lärare och elever inte önskar vara på problemskolor vilka har eller får alla problemelever. Elever som inte ser meningen med skolarbete.
De stora skolkomplexen med stora klasser och kanske uppåt 1000 elever.

Miljöer fulla av stress för både personal och elever. De elever som vill lära hoppar snart av om de får hjälp till mindre skolor i detta fall privata skolor.

Här är lugnare miljö. Varför kan inte kommunala skolor ta efter dessa skolor? I den bemärkelsen att minska på skolors upptagningsområde. Mindre och fler skolor skulle ge tryggare skolmiljö. Hur skulle det sett ut om förskolorna hade haft samma upptagningsområden och samma antal barn i stora komplex?

Kaos och stress anser jag. Stress av samma slag för personal o barn som det idag finns på jättegrundskolor och jätte gymnasier.

Problemet ligger på storleken idag. Detta bör lösas först innan andra lösningar ev bör diskuteras. Idag är enda lösningen som egentligen är rena karusellen och helt utanför problemets kärna besparingar på skolor.