Google

Translate blog

måndag 11 juni 2012

Borg förstår inte att alla inte kan få arbete eller är friska.


Någon bred skatteuppgörelse kan inte Borg tänka sig, då skillnaderna i människosyn är milsvid mellan moderaterna och oppositionen.

Att stoppa den automatiska försämringen av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen skulle krossa alliansens världsuppfattning om människor och därmed deras flumlinje ”arbetslinjen.” Basbeloppshöjningar t.ex. är något som absolut inte får utfalla i dessa ersättningar, för då skulle den automatik som finns i försämringen upphöra.

Från den första juli införs även nya flumregler, de regler i sjukförsäkringen som fanns efter moderaternas första utförsäkringsreform. Denna förändring är ett slag i luften och förändrar i sak ingenting i bedömningen av arbetsförmåga.

Bara ordval ändras så försäkringskassan inte letar fantasiarbetsuppgifter för att den vägen utförsäkra folk, vilket har varit vanligt. Arbeta från sjukbädden, du kan svara i telefon där, var en av löjligheten man såg som anledning att utförsäkra. Nu ska man inte längre fantisera om arbetsgivare som önskar anställa folk som ligger i sjuksäng och kan svara i en telefon.

Det blir troligen uppesittande som gäller istället. Men det blev också enda resultatet av oppositionens protest mot den ovärdiga människosyn utförsäkringen är.

Förvånande är att oppositionens protest mot fas 3 inte resulterade i ordvändningar också, utan istället blev en skärpning av slavliknande förhållanden i så motto att fler arbetsuppgifter blev lagliga medel att tvinga fas 3 are att göra, om de ville ha en låg ersättning att leva av om de inte skulle kastas ut på gatan vid ett nej.

En ordvändning blev det dock, det ska kallas sysselsättningsfasen numera (ss-fasen) och inte fas 3…