Google

Translate blog

lördag 16 juni 2012

Billigare för kommunen att säga upp sjuka medarbetare och ge dem försörjningstöd än att rehabilitera.


Kommuner säger upp sjukskrivna mer än statliga eller privata företag gör.
Kostnaden för att ha sjukskrivna medarbetare kan den vägen minska för kommunen. Rehabiliteringskostnader, vikariekostnader och omplaceringskostnader går då bort.

Istället kan den sjuke få leva på försörjningsbidrag och denna kostnad är betydligt lägre än ovanstående kostnader för en sjuk medarbetare, sett ur kommunens synvinkel.
Detta är säkert anledningen till att kommuners anställningspolitik är tuff.

Staten och privata företag har mer seriös personalpolitik. Vi kan se ett annat ex på kommunal personalpolitik. Inte är det många organisationer, varken privata eller statliga, som utnyttjar fas 3 are som gratis arbetskraft.

Men de flesta kommuner har en avstjälpningsplats för fas 3 are, där de under långa arbetsdagar ska arbeta utan lön och kommunerna tar hand om vinsten.

Undantag finns dock, Malmö och Göteborgs kommuner, där fas 3 arbetslösa anställs under en tid, så de kommer ur fas 3 dårskapen.