Google

Translate blog

måndag 18 juni 2012

Borg vänder och vrider på fakta. Jobbskatteavdraget anser han lyckat.


Men för vem vet vi alla: för de med arbete.

Många av de som nu är i fas 3 var utan arbete redan 2006, innan jobbskatteavdraget. Inte har det gett dessa arbeten.

Hur förklarar då Borg att arbetsgivare skulle behöva fler anställda bara för att dessa får lägre skatt? Inte alls.

Hur förklarar Borg att vi likväl behöver arbetskraftsinvandring då avdraget skulle få fler i arbete? Inte alls.

Hur förklarar Borg då att vi har massarbetslöshet fast det har införts 4 jobbskatteavdrag? Inte alls.

Vad gör då Borg? Jo, vänder o vrider på statistik för att den vägen hitta något som kan bekräfta att jobbskatteavdraget var lyckat.

Hittar han detta? Självfallet, det är hans uppgift att vrida o vända på siffror för att visa sig störst, bäst och vackrast och den vägen bekräfta varje steg i alliansens politik som bäst.

Vad har då alliansens politik gjort?

Jo, gett mer pengar till de som har ett arbete. Segregerat de arbetslösa ekonomiskt. Med gott hjärta låtit utförsäkrade ta sina liv.

Sist men inte minst, ansett sin arbetsmarknadspolitik som bra fast arbetslösheten idag är högre i förhållande till befolkningsantal i procent mot vad den var 2006.

Vad är då Borgs uppgift nu? Jo, att rädda ansiktet så folk inte förstår att en totalt misslyckad arbetsmarknadspolitik ser ut att ha varit lyckad.

En svår uppgift men inte omöjlig. Vi får höra mer av Borg.