Google

Translate blog

tisdag 19 juni 2012

RUT o ROT avdragen om inte detta är bidrag i alliansens namn vad är det då?


Hushållsnära tjänster och renovering ombyggnadstjänster betalas till 50 % av staten och gör kostnaden mindre för den som använder tjänsten.

Men inte är det arbetslösa och sjuka som kan använda denna tjänst.  De har redan ansträngd ekonomi. Istället är det de med arbete som kan använda detta.

Och då är det inte fult och ses inte som vad det är ett bidrag. Nej rumsrent blir det då det ingår i arbetslinjen oberoende av vad det kostar staten.

Om inte detta är dubbelmoral vad är då dubbelmoral?  Bidragen i dag är större än någonsin.

Men de riktar sig till företag och skattesänkningar för de med arbete. Allt på bekostnad av arbetslösas och sjukas ekonomi. Att ge dessa grupper en bättre levnadsstandard anses som fult och fel. Men att öka subventionerna för de med arbete eller företag anses som rätt.

Vi har härmed fått ex assistansbolag där man kammar hem otroliga vinster som sedan placeras i skatteparadis. Men detta anses inte som fel av alliansen här ser man bara som fel att ge långtidsarbetslösa riktiga arbeten med riktig lön eller att sjuka ska kunna vara sjuka utan att kastas ut i ingenting om de inte blir friska till ett visst datum.