Google

Translate blog

onsdag 20 juni 2012

Arbetslinjen ett hån och en bluff när det gäller borgerliga kommuners sommarjobb för ungdomar.


Fler socialdemokratiska kommuner satsar på sommarjobb för ungdomar än borgerligt styrda kommuner gör.

Vad visar det? Självklart att arbetslinjen är lika löjlig som begrepp som jag många gånger påstått. Den kan tolkas hur som helst. Men bör tolkas så att det handlar om att gynna de med ett arbete, genom ex jobbskatteavdrag mm.

Den ska inte tolkas som att det är en linje som ska skapa nya arbeten.   Detta visar ju även arbetslösheten, som är större idag än vid arbetslinjens införande 2006. Ordet arbetslinje är fel, det skulle kallas arbetstagarlinjen.

Men fler o fler börjar idag förstå detta, och vi ser det genom att stödet för     Borg o Company nu äntligen har minskat.

Det enda alliansen går till val på nästa gång, är ett femte jobbskatteavdrag.

Troligen har de innan dess också minskat det ekonomiska utrymmet ytterligare för arbetslösa o sjuka. 2013 kommer säkert mycket försämringar att ske för dessa grupper, för att friställa kapital för just det femte jobbskatteavdraget. ”Ta från de fattiga o ge till de rika”

Ett ex är att då ska nya regler komma om socialbidrag vid halvårsskiftet och i januari om sjukförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen ska urholkas som hittills, med inflation och avgiftshöjningar.

Inga höjningar av basbeloppet här inte! Utförsäkring och den slavliknande fas 3 ska även den finnas kvar…