Google

Translate blog

fredag 22 juni 2012

Reinfeldts krassa tolkning av utanförskap - och lösningen…


Utförsäkra mer och stäng inne långtidsarbetslösa i fas 3!

Detta är lösningen av utanförskapet enligt Reinfeldt. Se hans uttalande i artikeln. Citat:
 Hur ser utanförskapet ut i dag?
Ja det är fortsatt så att det finns en utmaning här, vi har 400 000 förtidspensionärer kvar och vi har fortsatt en grupp av sjukskrivna. De är färre i dag och i stället så synliggör vi väldigt mycket av utmaningarna på arbetsmarknaden, för nu är det fler, arbetsutbudet som det heter har vuxit. Fler försöker få jobb, så att vi har börjat förändra det men det kommer kräva många år ytterligare av ansträngningar för att ytterligare dämpa det, säger statsministern.”

Inget i människosyn har förändrats i moderaternas ideologi.

Istället är målet att alla sjuka ska utförsäkras. Men hur vet man ännu inte. Det får ju inte ske så media och allmänhet reagerar för starkt, för då förstår - troligen - Reinfeldt att de riskerar att förlora ett nästkommande val…

Men svart på vitt, råkade han rakt på sak säga, att förtidspensionärerna är ett problem, då de fortfarande finns…