Google

Translate blog

söndag 24 juni 2012

Den löjliga uppfattningen av att inte återreglera järnvägsunderhållet.


Ordagrant står följande i artikeln som länken går till:
”Alliansens företrädare i Riksdagens trafikutskott skriver om att järnvägsunderhållet inte bör återregleras. Det vore i allra högsta grad skadligt. Alliansen vill däremot ta ansvar för Sverige och se till att järnvägen fungerar.”
Läs det några gånger och även artikeln. Tänk sedan på hur det fungerar idag, med alla stopp och förseningar under ex vinterhalvåret.

Varför vill då inte alliansen återreglera när även de, med sina skygglappar, bör se att det inte fungerar? Svar, idiotisk ideologi och flumbegreppet ”arbetslinjen”.

Trafikverkets generaldirektör ser stora risker om man återreglerar banunderhållet. Han anser att det fungerar bra idag.
Men glöm då inte att denne generaldirektör Gunnar Malm är en av de moderater som idag har till uppgift att omvandla Sverige till ett avreglerat land, oberoende av vilka konsekvenser det medför!
Han har inte utsetts till generaldirektör till trafikverket utan anledning. En direktör för verket med motsatt uppfattning skulle aldrig kunnat ha denna befattning.

Därför bör denne moderats uttalanden tas för vad de är, moderat propaganda utan verklighetsförankring. Verkligheten har tågresenärerna upplevt. Vi äldre vet skillnaden på tågresor idag och förr.

Återreglera snarast, men först: byt ut Gunnar Malm innan dess, annars vet man inte hur en återreglering kommer att fungera.