Google

Translate blog

tisdag 26 juni 2012

Socialminister Kristersson (M) fortsätter kampen för ett egocentriskt samhälle. Detsamma gör Borg.


Pensionen ska enligt denne hårding var och en mer och mer få ansvara för. Vilken nivå pensionen blir ska bero på om en person tecknat bra privata pensionsförsäkringar i framtiden.

Som vanligt är Kristersson lika tuff och hård mot de arbetslösa o sjuka. Dessa ska inte räknas utan får leva på de allmosor samhället kan tänka sig ge i garantipension.

Borg samlar i ladorna och vägrar ge ett öre mer till arbetslösa som idag i många fall är samma personer som 2006. Nej, arbetslöshetsersättningen ska minska med minst basbeloppet varje år och urholkas mer o mer. Sjukskrivna ska fortsätta att utförsäkras oberoende av vad dennes läkare säger och i många fall därför sändas in i depression och självmord.

Statens inkomster ska användas till ett femte jobbskatteavdrag!

Dagens Nyheters ledare raljerar över att LO inte stöttar jobbskatteavdrag för sina medlemmar, utan istället stöttar socialdemokraternas tal om höjda ersättningar för arbetslösa.

Hur ur led är tiden? Högt intelligente (eller?) ledarskribent, det var fackföreningsrörelsen som var grunden för partiet

Fackföreningsrörelsen grundades för att ge alla en inkomst som skulle gå att leva gott och i detta ingick att ge även arbetslösa en rimlig levnadsstandard när dessa inte fick arbete och stötta dessa.

Vid arbetslöshet skulle ingen lida ekonomiskt. Men det är just vad de arbetslösa gör i dag, med fas 3 idiotin och låga ersättningar.

Därför ska inte facket stötta jobbskatteavdrag samtidigt som det med dessa ger än mindre och än sämre ekonomisk standard för arbetslösa arbetare.

Nu behövs stöd och beslut om att höja ersättningen vid arbetslöshet radikalt inte att segregera den arbetslösa än mer ekonomiskt genom att ge mer till den med arbete!